Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.889.535
0982471465

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

  • Công khai tài chính

    Công khai tài chính

    Tỉnh: Quảng Nam Huyện: Phú Ninh Xã: Tam Phước BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO MỤC LỤC NSNN NĂM 2019 (Ban hành kèm theo TT số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của BTC) ĐVT: Đồng Chương Loại Khoản Mục...

You are here: Home
Green Blue Orange Back to Top