Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.889.535
0982471465

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

UBMTTQVN xã Tam Phước tổ chức Hội nghị lần thứ 11, nhiệm kỳ 2014 – 2019

Chiều ngày 6/7, UBMTTQVN xã Tam Phước tổ chức Hội nghị lần thứ 11, nhiệm kỳ 2014 – 2019 nhằm đánh giá tình hình công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
Trong 6 tháng đầu năm, xã Tam Phước đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội - ANQP. Kết quả đó có sự đóng góp tích cực của Mặt trận tổ quốc VN xã. Trong thời gian qua, MTTQ xã đã phối hợp với Chính quyền vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đặc biệt trong xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, Mặt trận đã vận động nhân dân hiến đất đai, cây cối vật kiến trúc, góp công, kinh phí để mở rộng các tuyến giao thông; Tổ chức tuyên truyền Pháp luật; Xây dựng tộc họ văn hóa. Cuộc vận động quỹ "Ngày vì người nghèo" tiếp tục được triển khai thực hiện với nhiều hoạt động thiết thực. Đến nay, MTTQ xã tiếp nhận gần 52 triệu đồng quỹ "Vì người nghèo", qua đó hỗ trợ 155 suất quà cho các hộ khó khăn nhân dịp Tết và đang hỗ trợ làm mới 01 nhà, sửa chữa 1 nhà với kinh phí 50 triệu đồng.

image002

Phát huy những kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm 2018, MTTQ xã sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh việc tuyên truyền phổ biến, quán triệt học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của HĐND xã; chuẩn bị nội dung cho Đại hội Đại biểu Mặt trận xã; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, khu dân cư NTM kiểu mẫu gắn với cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"...

Hồng Sương


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

You are here: Home Tin tức hoạt động Đoàn thể UBMTTQVN xã Tam Phước tổ chức Hội nghị lần thứ 11, nhiệm kỳ 2014 – 2019
Green Blue Orange Back to Top