Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.889.535
0982471465

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM XÃ TAM PHƯỚC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẦN THỨ 10, NHIỆM KỲ 2019-2024.

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Phước lần thứ 10, nhiệm kỳ 2019-2024 được tiến hành vào sáng ngày 01/7 /2021tại hội trường UBND xã Tam Phước , với sự có mặt của 30/35 đại biểu chính thức được triệu tập.

image003 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, Hội nghị đã nghe và tham gia thảo luận đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo báo cáo sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Hội nghị nghe Thường trực HĐND xã thông báo kết quả chương trình hoạt động 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021;lãnh đạo UBND xã thông báo tình hình KT-XH,ANQP 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội, ANQP 6 tháng cuối năm 2021. Hội nghị làm việc với tinh thần trách nhiệm và dân chủ đã thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo báo cáo trình Hội nghị. Đặc biệt Hội nghị đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Ông Trương Mùi Phó bí thư Đảng ủy xã Tam Phước;

image005 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

image007 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Hội nghị lần thứ 10 nhiệm kỳ 2019-2024 thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Thống nhất thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Báo cáo đã đánh giá thẳng thắn, khách quan về những kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế của công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2021.
- Thống nhất hiệp thương bầu bổ sung 01 vị UV UBMTTQ Việt Nam xã Tam Phước khóa VIII,nhiệm kỳ 2019-2024 gồm các ông (bà) có tên sau :

Ông : Trương Văn Thanh – CT Hội NCT xã
- Hội nghị giao cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khóa VIII nhiệm kỳ 2019-2024 tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy và các ý kiến tham gia của các vị Đại biểu tại Hội nghị để bảo sung, hoàn chỉnh ban hành báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 để triển khai thực hiện.Tổ chức cụ thể hóa phối hợp với các tổ chức thành viên và hướng dẫn Ban công tác Mặt trận khu dân cư tổ chức thực hiện các nhiệm vụ mà Hội nghị đề ra.
BBT

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

You are here: Home Tin tức hoạt động Đoàn thể ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM XÃ TAM PHƯỚC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẦN THỨ 10, NHIỆM KỲ 2019-2024.
Green Blue Orange Back to Top