Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.889.535
0982471465

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

Xã Tam Phước tổ chức kỳ họp lần thứ hai của HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Trong 2 ngày 9 và ngày 08/7/2021, HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp lần thứ hai, nhằm đánh giá tình hình KT-XH, ANQP 6 tháng đầu năm 2021, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác theo luật định.

image003 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Nội dung của kỳ họp lần này: Thông qua tờ trình dự thảo quy chế hoạt động của HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; tờ trình dự kiến chương trình giám sát của HĐND xã năm 2022; tờ trình dự toán bổ sung kinh phí hoạt động của HĐND xã năm 2021; Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách, đầu tư XDCB năm 2020; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, ANQP 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2021; Báo kết quả thực hiện thu chi ngân sách và đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm, điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ hai; Báo cáo kết quả thẩm tra của ban Pháp chế trình tại kỳ họp thứ hai – HĐND xã khóa XII; Báo cáo kết quả thẩm tra của ban KT-XH trình tại kỳ họp thứ hai – HĐND xã khóa XII .
Kỳ họp đã thông qua các Nghị quyết: Nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp HĐND xã khóa XII; Nghị quyết ban hành quy chế hoạt động của HĐND xã khóa XII, Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2022; Nghị quyết bổ sung kinh phí hoạt động của HĐND xã khóa XII; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2020; Nghị quyết phát triển KTXH, ANQP 6 tháng cuối năm 2021; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung ngân sách 6 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn xã Tam Phước.

BBT

You are here: Home Định hướng, quy hoạch, kế hoạch Xã Tam Phước tổ chức kỳ họp lần thứ hai của HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Green Blue Orange Back to Top