Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.889.535
0982471465

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

Phát huy vai trò của Mặt trận các cấp trong vận động Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới (NTM), thời gian qua, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trên địa bàn huyện Phú Ninh đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân duy trì, tiếp tục thực hiện các phong trào, hướng tới xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Thông qua hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, từng tiêu chí trong xây dựng NTM đã được chuyển hóa thành nội dung trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua để triển khai thực hiện ở địa bàn dân cư. Qua đó, Nhân dân ở các địa phương đã khẳng định được vai trò chủ thể, trực tiếp tham gia vào quá trình thực hiện các tiêu chí qua các hoạt động như: xây dựng hạ tầng cơ sở, nâng cao đời sống văn hóa - xã hội, mở đường giao thông, tích cực tham gia phát triển kinh tế, dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, củng cố và phát huy giá trị của các ngành nghề truyền thống, thực hiện các giải pháp gắn kết chuỗi sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nâng cao giá trị sản phẩm theo mô hình hợp tác xã kiểu mới...

Công tác giảm nghèo được tập trung, tốc độ giảm hộ nghèo và hộ cận nghèo tương đối tốt và bền vững. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo là 2,01%, còn 459 hộ, giảm 1,43% so với năm 2015; hộ cận nghèo là 1,51%, còn 345 hộ, giảm 2,14% so với 2015, giảm 9,53% so với năm 2010 (1.785 hộ). Mạng lưới trường, lớp tiếp tục được đầu tư hoàn thiện; 100% trường MG, TH, THCS đạt chuẩn quốc gia. Mạng lưới y tế được quy hoạch, bố trí phù hợp, chất lượng phục vụ ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

image003 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Nhiều tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp gắn với các tiêu chí trong khu dân cư NTM kiểu mẫu; nhiều hộ gia đình có khuôn viên vườn - nhà ở xanh- sạch - đẹp được hình thành. Các công trình nước sinh hoạt hợp vệ sinh từng bước đầu tư. Vận động ang táng người chết và cải táng vào nghĩa trang nhân dân theo quy hoạch.

Thực tiễn triển khai Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đã hình thành nhiều mô hình, sáng kiến của Mặt trận góp phần hoàn thành và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở cơ sở

Từ những kết quả đạt được đã khẳng định vai trò quan trọng của Ủy ban MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở , không chỉ đóng góp thực hiện thành công chương trình xây dựng NTM mà còn là cầu nối gắn kết giữa ý Đảng, lòng dân, cùng phát huy truyền thống đoàn kết xây dựng Phú Ninh ngày càng phát triển.

Tuy nhiên, một số địa phương sau khi đã về đích NTM xuất hiện tình trạng lúng túng trong việc xác định mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng thực hiệngiai đoạn tiếp theo; mặt khác, có nơi có dấu hiệu tự thỏa mãn, chững lại, cầm chừng sau khi đã được công nhận đạt chuẩn. Việc kiểm tra, giám sát, đánh giá và công nhận lại đối với các địa phương đã đạt chuẩn nông thôn mới trong từng giai đoạn chưa có những quy định cụ thể; thiếu những giải pháp tích cực trong thúc đẩy hướng tới những giá trị xây dựng nông thôn tiên tiến, hiện đại và bền vững.

Cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Mặt trận từ huyện đến cơ sở đã xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết bằng những nội dung cụ thể, xác định rõ vai trò của Mặt trận trong thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với phong trào xây dựng NTM là nhiệm vụ thường xuyên.

Với mục tiêu, đến năm 2025 tập trung mọi nguồn lực để duy trì, giữ vững, nâng cao chất lượng hướng đến bền vững đối với các tiêu chí xã NTM, KDC NTM kiểu mẫu; tiếp tục triển khai xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu; xây dựng huyện Phú Ninh trở thành huyện NTM nâng cao hướng đến kiểu mẫu phát triển bền vững, toàn diện. Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ sau:

Một là, tranh thủ mọi sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng; chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội quan tâm, tập trung phối hợp cụ thể, sâu sát, quyết liệt, có cách làm năng động, sáng tạo, phát huy được lợi thế của tổ chức mình ở từng địa bàn dân cư, vận động Nhân dân đồng tình, hưởng ứng thì ở đó kết quả xây dựng NTM đạt kết quả cao nhất.

Hai là, phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền vận động để cán bộ và Nhân dân nhận thức rõ vai trò chủ thể trong xây dựng NTM. Xác định rõ người dân phải tự làm là chính và là người được hưởng thụ, Nhà nước chỉ có vai trò hỗ trợ, lợi ích của người dân là động lực và sự tham gia của cộng đồng dân cư.

Ba là, xây dựng NTM phải thực chất, đi từng ngõ, gõ từng nhà và đến tận khu dân cư; không chạy theo thành tích, rập khuôn và nguyên tắc. Đồng thời, những nội dung, công việc trong xây dựng NTM phải thực hiện đảm bảo tính công khai, minh bạch để cho các Hội đoàn thể, cán bộ, đảng viên và mọi người dân được tham gia đóng góp ý kiến, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện.

Bốn là, Mặt trận và các tổ chức thành viên từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tuyên truyền để mỗi người dân, gia đình, cộng đồng dân cư thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Năm là, vai trò của Mặt trận trong quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động gắn với xây dựng NTM ngoài việc tuyên truyền, vận động còn phải thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá, rút kinh nghiệm; đồng thời, tổ chức sơ kết, tồng kết, khen thưởng động viên kịp thời tạo động lực trong quá trình thực hiện.

Bích Phượng


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

You are here: Home Tin tức hoạt động Đoàn thể Phát huy vai trò của Mặt trận các cấp trong vận động Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới
Green Blue Orange Back to Top