Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.889.535
0982471465

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

Xã Tam Phước Phước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018; triển khai nhiệm vụ, giao chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng năm 2019.

Sáng ngày 25/01/2019, Đảng bộ xã Tam Phước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018; triển khai nhiệm vụ, giao chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng năm 2019.

Năm 2018, Đảng bộ xã Tam Phước đã nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả. Tập trung lãnh đạo công tác duy trì và nâng chuẩn 19 tiêu chí NTM, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, cơ bản 19/19 tiêu chí tiếp tục được duy trì và nâng chuẩn; khu dân cư Cẩm Khê đã triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đạt 9/10 tiêu chí; thôn Kỳ Phú đã đạt 6/10 tiêu chí; thôn Phú Lai đã hoàn thiện phương án trình huyện phê duyệt để triển khai thực hiện.
Triển khai thực hiện 17 mô hình "dân vận khéo" gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhiều mô hình có hiệu quả được duy trì, nhân rộng. Cấp ủy và UBKT Đảng ủy đã cơ bản hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đã đề ra. Đến nay, Đảng ủy đã tiến hành triển khai thực hiện được 4/4 cuộc giám sát, 4/4 cuộc kiểm tra; UBKT Đảng ủy thực hiện hoàn thành được 8/8 cuộc kiểm tra và 4/4 cuộc giám sát đạt 100% kế hoạch đề ra. Công tác tổ chức cán bộ được quan tâm chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng. Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. Công tác xây dựng đảng, phân công nhiệm vụ đảng viên được chú trọng thực hiện. Trong năm đã kết nạp 11 đảng viên mới. Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, đánh giá, phân loại chi bộ và phân loại chất lượng đảng viên đảm bảo thực chất; theo đó, năm 2018, toàn xã có 2 chi bộ HTXSNV, 11 chi bộ HTTNV, 10 đảng viên HTXSNV. Năm 2018, Đảng bộ xã Tam Phước được công nhận HTTNV.

image002 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy


Năm 2019, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tăng cường khối đại đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ và nhân dân. Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", tự chuyển hóa trong nội bộ" gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Duy trì và nâng cao chất lượng 10/10 tiêu chí xây dựng KDC NTM kiểu mẫu điểm thôn Cẩm Khê để cuối năm được công nhận đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu; xã được công nhân đạt chuẩn nông thôn mới sau 5 năm. Phấn đấu hoàn thành xây dựng KDC NTM kiểu mẫu thôn Kỳ Phú. Thôn Phú Lai đạt 70%; các thôn còn lại đạt trên 60% các tiêu chí do hộ dân đảm nhận; Chính quyền, các ngành, Mặt trận, các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ; Kết nạp 12 đảng viên mới; 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ

image004 copy copy copy copy copy copy copy

Tại Hội nghị, Đảng bộ xã đã khen thưởng cho 2 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 10 đảng viên HTXSNV; 6 cá nhân đã có thành tích trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2018.


Hồng Sương


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

You are here: Home Tin tức hoạt động Khối Đảng Xã Tam Phước Phước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018; triển khai nhiệm vụ, giao chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng năm 2019.
Green Blue Orange Back to Top