Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.889.535
0982471465

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

Xã Tam Phước tổ chức lễ công bố quyết định thành lập thôn mới và công bố Quyết định chỉ định Trưởng thôn lâm thời trên địa bàn xã

Thực hiện Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập, đổi tên thôn, tổ dân phố các xã, phường, thị trấn trên địa bàn Quảng Nam; Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 20/2/2019 của UBND huyện Phú Ninh về tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và quyết định của UBND tỉnh về tổ chức, sắp xếp lại thôn, khối phố trên địa bàn huyện Phú Ninh. Từ ngày 20/3 đến ngày 25/3/2019, UBND xã Tam Phước tổ chức lễ công bố quyết định thành lập thôn mới và công bố Quyết định chỉ định Trưởng thôn lâm thời trên địa bàn xã.

image002 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Theo đó, xã Tam Phước sắp xếp, tổ chức lại 5 thôn để thành lập 3 thôn mới, cụ thể như sau: Thành lập thôn Cẩm Khê trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của thôn Cẩm Khê và một phần diện tích, dân số của thôn Kỳ Phú. Thành lập thôn Tân Phú trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích, dân số của thôn Phú Lai và 2/3 diện tích, dân số thôn Kỳ Phú. Thành lập thôn Xuân Điền trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích, dân số của thôn Phú Xuân và thôn Phú Điền. Sau khi sắp xếp, tổ chức lại, xã Tam Phước còn lại 5 thôn: Phú Mỹ, Cẩm Khê, Tân Phú, Xuân Điền và Thành Mỹ.

image004 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Việc sáp nhập lần này sẽ làm tăng quy mô của thôn, góp phần đảm bảo các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định; góp phần kiện toàn, củng cố các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn mạnh về số lượng, chất lượng; tạo điều kiện thuận lợi trong việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.


Hồng Sương


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

You are here: Home Tin tức hoạt động Khối phố, thôn, xóm Xã Tam Phước tổ chức lễ công bố quyết định thành lập thôn mới và công bố Quyết định chỉ định Trưởng thôn lâm thời trên địa bàn xã
Green Blue Orange Back to Top