Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.889.535
0982471465

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

Xã Tam Phước phát động phong trào xây dựng tộc họ văn hóa

Xác định vai trò của tộc họ có ảnh hưởng rất lớn đến thành công của việc xây dựng xã nông thôn mới, khu dân cư NTM kiểu mẫu, góp phần xây dựng và đưa các thiết chế văn hóa đến với cộng đồng dân cư. Thời gian qua, mô hình "Tộc văn hóa" trên địa bàn xã Tam Phước từng bước được phát triển, trở thành một trong những nội dung thi đua trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh".

Trong năm 2018, UBMTTQVN xã phối hợp với ngành VHTT xã vận động ra mắt 2 tộc VH, nâng tổng số tộc họ VH trên địa bàn xã được 5 tộc, trong đó có 3 tộc được công nhận Tộc họ VH và mỗi tộc đều có Tộc ước văn hoá riêng. Tuy mô hình tổ chức, hoạt động của mỗi Tộc khác nhau nhưng nhìn chung lại vẫn là tập hợp các con cháu trong gia tộc để cùng nhau cam kết thực hiện những nội dung trong quy ước về truyền thống gia tộc, về phẩm chất đạo đức, phát huy đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", qua đó xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong cộng đồng; phát huy những thuần phong mỹ tục góp phần xây dựng nên những giá trị đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam. Hầu hết các Tộc trên địa bàn xã đều thành lập Hội đồng gia tộc hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự giác và tự quản. Các vị đại diện Hội đồng gia tộc là những người có uy tín, có tư cách, gương mẫu, điều hành các hoạt động trong gia tộc; thực hiện vai trò chủ trì, hướng dẫn các chi, phái, các thành viên trong gia tộc thực hiện tốt quy ước do Tộc đề ra. Bên cạnh đó, Hội đồng gia tộc chú trọng việc nhắc nhở, động viên con cháu thực hiện nghĩa vụ công dân đối với gia đình và xã hội; cam kết thực hiện việc cưới, việc tang theo quy định, đặc biệt là vận động thực hiện 3 không trong đám tang; biểu dương, khen thưởng các cháu học giỏi, thành đạt. Nhiều Tộc đã tích cực trong việc phối hợp cùng với địa phương xây dựng nhiều mô hình, việc làm thiết thực như: Tộc họ đăng ký con cháu không vi phạm pháp luật, phấn đấu không còn hộ nghèo, ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền; mô hình tộc 3 không: "Không thất học - không đói nghèo - không tội phạm.

image002 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, khu DCNTMKM của địa phương, nhiều tộc họ trong xã đã đồng hành cùng chính quyền, Mặt trận, đoàn thể ở địa phương vận động con cháu tích cực đóng góp sức người, sức của để xây dựng nông thôn mới. Vai trò của tộc, họ trong xây dựng nông thôn mới được thể hiện qua nhiều hoạt động, những việc làm thiết thực. Tích cực vận động nhắc nhở con cháu thực hiện tốt nội dung xây dựng Tộc ước văn hoá và 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, 10 tiêu chí xây dựng khu DCNTMKM. Nét nổi bật của chương trình xây dựng nông thôn mới là đời sống nhân dân trong xã nói chung, từng tộc họ nói riêng đã được cải thiện rõ rệt, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, các công trình giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, văn hoá, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư. Hệ thống kênh mương, đường giao thông liên thôn, liên xã, giao thông nội đồng được cứng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, sản xuất nông nghiệp, giao thương hàng hóa, thúc đẩy các mô hình sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.
Ngoài ra, dòng tộc còn giữ vai trò quan trọng trong việc giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế; thực hiện tinh thần tương thân tương ái, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật.

image004 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Một trong những hoạt động được các Tộc quan tâm xây dựng và phát triển đó là việc huy động Quỹ khuyến học, khuyến tài để tặng thưởng, biểu dương cho các cháu có thành tích học tập tốt. Các Tộc chú trọng vận động con cháu đến trường với phương châm "Học vì ngày mai lập thân, lập nghiệp".


Ông Trương Mùi – CTUBMTTQVN xã cho biết thêm: Để nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình Tộc văn hóa trên địa bàn xã trong thời gian tới, thiết nghĩ chúng ta cần tập trung một số nội dung cụ thể sau:
Tập trung nâng cao vai trò của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận từ xã đến thôn trong việc xây dựng mô hình"Tộc văn hóa"; Khẳng định về ý nghĩa, mục đích của việc xây dựng Tộc văn hóa trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới"; Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, công nhận và tôn vinh những Tộc văn hóa tiêu biểu; Khuyến khích các Gia tộc tham gia đăng ký thực hiện các mô hình điển hình để góp phần thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" như: mô hình "Dòng tộc không rãi vàng mã khi đưa tang", "Dòng tộc không có người vi phạm pháp luật", thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường; Thực hiện tốt công tác thi đua – khen thưởng để nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo động lực phát triển phong trào.

image008 copy

Ngày nay, những giá trị tốt đẹp của văn hóa dòng họ, gia tộc cần được bảo tồn và phát huy trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho mọi người, mọi nhà; vì mục tiêu xây dựng quê hương Tam Phước ngày càng giàu đẹp, văn minh.


Ban biên tập


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

You are here: Home Tin tức hoạt động Đoàn thể Xã Tam Phước phát động phong trào xây dựng tộc họ văn hóa
Green Blue Orange Back to Top