Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.889.535
0982471465

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

Xã Tam Phước tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn (2009 – 2019)

Thực hiện Hướng dẫn số 615/HD-BCH ngày 31/7/2019 của Ban CHQS huyện Phú Ninh về việc tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm và khen thưởng thành tích xây dựng nền Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.
Sáng ngày 23/8/2019 UBND xã xây dựng tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn (2009 – 2019). Về dự Hội nghị có D/c Đặng Phó thượng tá – Chinh trị viên BCHQS huyện Ở xã có các đồng chí Ban thường vụ Đảng ủy xã; TT. HĐND – UBND - UBMTTQVN xã; Đại biểu các ban, ngành, đoàn thể xã; Đại biểu lãnh đạo 3 trường,Trạm Y tế xã. Ở thôn có các đồng chí Bí thư chi bộ, thôn trưởng, thôn đội trưởng kiêm CAV 5 thôn ; Các tập thể cá nhân được khen thưởng

image002 copy copy copy copy copy copy copy

Nội dung
Thông qua báo cáo 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân (2009 – 2019) ; ý kiến tham luận của các tập thể, cá nhân ; Khen thưởng các đơn vị đạt thành tích trong 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân.
Hội nghị đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng nền Quốc phòng toàn dân trên địa bàn xã ; Đề xuất chủ trương, cơ chế, chính sách và giải pháp chủ yếu để triển khai xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong những năm tiếp theo.

image004 copy copy copy copy copy copy copy

Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong 10 năm qua trên địa bàn xã giai đoạn (2009 -2019).
Ban biên tập


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

You are here: Home Tin tức hoạt động Chính quyền Xã Tam Phước tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn (2009 – 2019)
Green Blue Orange Back to Top