Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.889.535
0982471465

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

Tọa đàm tư liệu di tích lịch sử văn hóa đình Thành Mỹ

Với mục đích đánh giá toàn diện về giá trị, ý nghĩa lịch sử của di tích đình Thành Mỹ và hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh, ngày 11/10, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền thanh huyện Phú Ninh phối hợp UBND xã Tam Phước tổ chức Tọa đàm tư liệu lịch sử văn hóa đình Thành Mỹ.
Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã tập trung phân tích, thảo luận, đưa ra những thông tin về các vấn đề: nguồn gốc, những giá trị lịch sử - văn hóa đình Thành Mỹ; vai trò, chức năng của đình từ khi khởi dựng đến những "biến cố" lịch sử trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước; vai trò cố kết cộng đồng khi tham gia, tạo dựng những giá trị lịch sử - văn hóa của cộng đồng dân cư; công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử đình Thành Mỹ thời gian qua; cũng như đưa ra một số giải pháp thực tiễn mang tính định hướng cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích đình Thành Mỹ... Những ý kiến của các vị cao niên có mặt tại buổi tọa đàm sẽ là những căn cứ, tư liệu quý để các ngành của huyện và chính quyền xã Tam Phước tiếp tục biên tập thành tư liệu khoa học phục vụ cho công tác quản lý nhà nước đối với di tích lịch sử đình Thành Mỹ; công tác trùng tu, bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị của di tích lịch sử trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, ngành Văn hóa huyện tiếp tục công tác bổ sung, hoàn thiện hồ sơ khoa học di tích lịch sử cấp tỉnh để đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tham mưu trình UBND tỉnh xem xét xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh; tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện các giải pháp đồng bộ, khả thi và hiệu quả trong công tác trùng tu, tôn tạo phát huy các giá trị của di tích lịch sử đình Thành Mỹ thời gian đến.

image001 copy

Đình làng Thành Mỹ xã Tam Phước được xây dựng vào khoảng giữa thế kỷ XVII, rộng hơn 500m2. Hằng năm, tại đình làng tổ chức hai lần tế lễ nghiêm trang vào tháng 3 và tháng 7 âm lịch. Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đình làng là nơi để tập hợp dân chúng tuyên truyền đường lối đấu tranh cách mạng và là nơi sinh hoạt, hội họp của cán bộ ta. Năm 1969, Mỹ ngụy điên cuồng tàn phá ngôi đình... Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của đình, năm 2015, nhân dân thôn Thành Mỹ và một số thôn lân cận của xã Tam Phước đã huy động đóng góp kinh phí để phục dựng lại ngôi đình và thành lập Ban trị sự đình làng.
Kim Thạch


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

You are here: Home Tin tức hoạt động Khối phố, thôn, xóm Tọa đàm tư liệu di tích lịch sử văn hóa đình Thành Mỹ
Green Blue Orange Back to Top