Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.889.535
0982471465

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

Tam Phước tổ chức kỳ họp lần thứ 13 của HĐND khóa XI

Trong thời gian 2 ngày 30 và 31/12/2019, HĐND xã Tam Phước tổ chức kỳ họp lần thứ 13, khóa XI, nhằm đánh giá tình hình KT-XH, ANQP năm 2019, đề ra nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2020, tình hình thu, chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019; dự toán phân bổ ngân sách và nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác theo luật định.

image002 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã Tam Phước đã tập trung thảo luận và quyết nghị thông qua nhiều mục tiêu phấn đấu đạt được trong năm 2020 như: Tập trung duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt. Cơ cấu kinh tế: NN-CN-TTCN -TMDV là 10%-63,5% - 26,5%.Thu nhập bình quân đầu người đạt 45,5 triệu đồng/người/năm. Lĩnh vực VH-XH, tập trung các giải pháp quyết liệt để đảm bảo an sinh xã hội, phấn đấu giảm hộ nghèo còn dưới 2,3 %; cận nghèo dưới 1,5%, tỷ lệ hộ có 3 công trình vệ sinh kiên cố đạt 100%. Xây dựng 2 tộc họ văn hóa, 5/5 thôn giữ vững danh hiệu văn hóa, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa trên 94%. Đào tạo và giải quyết lao động có việc làm trong năm: lao động qua đào tạo đạt 73%; lao động có việc làm thường xuyên đạt 97%. Đảm bảo 100% học sinh ra lớp, 99% học sinh tốt nghiệp THCS,duy trì xã phù hợp với trẻ em. Phấn đấu 5/5 thôn đạt chuẩn về ANTT.

image004 copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Thanh Tuyến

You are here: Home Định hướng, quy hoạch, kế hoạch Tam Phước tổ chức kỳ họp lần thứ 13 của HĐND khóa XI
Green Blue Orange Back to Top